Znanstveni radovi


PILC 2017: Kreativni leadership

 

Kreativne (i kulturne) industrije doprinose s 3% bruto domaćem proizvodu EU i smatraju se industrijom gdje se otvara iznimno mnogo radnih mjesta. Unatoč tome, podcijenjene su i nedovoljno zastupljene u globalnoj ekonomiji. Navedeno je posljedica ponajviše nedostatka informacija i istraživanja sektora, kao i legalne i ekonomske prepreke koje vladaju njime. No, potencijal kreativnih industrija je iznimno velik, a privukao je pažnju brojnih nadležnih institucija, među kojima je i Europska komisija. No, problem leži u brojnim organizacijama diljem Europe koje se bore pronaći okvir z djelovanje unutar vlastite zemlje.

 

Konferencija PILC 2017 proučit će izazove i pružiti rješenja za vodstvo (leadership) u području brzorastućih kreativnih i kulturalnih industrija, digitalnog leadershipa, i ostalih povezanih tema. Cilj šeste PILC konferencije je istaknuti kritične točke leadershipa kreativnih industrija i ICT-a, usporediti iskustvo s ostalim europskim zemljama, ali i pružiti primjere pozitivne prakse u sektoru.

 

Pozivamo zainteresirane znanstvenike i stručnjake da predaju radove u okviru sljedećih tema:

 • Inovacije - pokretačka snaga ekonomije
 • e-Leadership
 • Leadership u krizi
 • Leadership u kreativnim industrijama
 • Produženi rok za predaju sažetaka: 31.01.2017.
 • Produženi rok za predaju radova: 28.02.2017.
 • Održavanje konferencije: 24. - 25.03.2017. godine
 • Autori će primiti obavijest o prihvaćanju sažetaka i radova

Predlažemo što raniju predaju sažetaka kako bi više vremena mogli posvetiti pisanju rada. Obavijest o prihvaćenom sažetku primit ćete najkasnije 5 dana od dana predaje sažetka.

Molimo Vas da formatirate sažetke prema Uputama za autore i pošaljete ih na conference@par.hr.

Sažetak mora biti napisan na engleskom i još jednom jeziku (njemačkom, francuskom, talijanskom, španjolskom, bosanskom, srpskom, slovenskom ili hrvatskom).

Predaja radova se očekuje nakon primitka obavijesti o prihvaćanju rada, odnosno do predviđenog roka predaje.

Molimo Vas da formatirate svoj rad prema Uputama za autore i pošaljete ga na e-mail conference@par.hr.

Rad mora biti pisan na engleskom ili hrvatskom.

Molimo autore da, uz predaju rada, predaju i potpisanu potvrdu o lekturi ili prijevodu.

Radove će pregledati komisija. Ukoliko radovi nisu napisani u skladu s Uputama za autore, bit će vraćeni autorima na reviziju.

Ovogodišnji znanstveni odbor čine međunarodno priznati pripadnici akademske zajednice i profesionalci:

 • Doc. dr.sc. Gordana Nikolić (HR)
 • Prof.dr. sc. Vladimir Rosić (HR)
 • Prof. dr. sc. Vidoje Vujić (HR)
 • Prof. dr.sc. Karl Nilsen (DE)
 • Prof. dr. sc. Albert Nonnemacher (DE)
 • Akademik Marijan Blažić (SLO)
 • Prof. dr. sc. Velimir Srića (HR)
 • Prof. dr. sc. Dušan Ristić (SRB)
 • Prof. dr. sc. Veljko Milutinović (SRB)
 • Prof. dr.sc. Cvetko Smilevski (MKD)
 • Prof. dr. sc. Oliver Momčilović (SRB)
 • Prof. dr. sc. Vladimir Šimunović (HR)
 • Prof. dr. sc. Peter Hohberger (DE)
 • Prof. dr. sc. Vedran Mornar (HR)
 • Prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (HR)
 • Richard M. Brandt, MBA (USA)
 • Prof. dr. sc. Zoran Aranđelović (SRB)
 • Prof. dr. sc. Slobodan Ćamilović (BIH)
 • Prof. dr. sc. Slavko Arsovski (SRB)
 • Prof. dr. sc. Blanka Kesić (HR)
 • Prof. dr. sc. Nenad Vunjak (SRB)
 • Prof. dr. sc. Kadrija Hodžić (SRB)
 • Prof. dr. sc. Lidija Stefanovska (MKD)
 • Prof. dr. sc. Ljubiša Stojmirović (SRB)
 • Doc. dr. sc. Nada Kaiser (DE)
 • Doc. dr. sc. Dragoljub Amidžić (HR)
 • Doc. dr. Srđan Krčo (SRB)
 • Doc. dr. sc. Ramiz Kikanović (BIH)
 • Dr. sc. Konrad Wrona (NL)
 • Dr. sc. Alexander Gluhak (UK)
 • doc. Dr. sc. Naum Ilievski (MKD)
 • Dr. sc. Bisera Karanović (HR)
 • Carol S. Ham, MEd (USA)
 • Mr. sc. Andrea Milić-Grenko (AT)
 • Julie Sterrett, MA (USA)
 • Dr. Dragan Janjušić (SRB)
 • Mr. sc. Ozren Uzelac (SRB)
 • Mr.sc. Željko Sudarić, v.pred. (HR)

Članovi organizacijskog odbora:

 • Doc.dr.sc. Gordana Nikolić, dekanica Visoke poslovne škole PAR – Predsjednica organizacijskog odbora
 • Martina Jurković, MA
 • Dr.sc. Bisera Karanović
 • Valentina Janjetić, MA
 • Valentina Vitenberg, MA
 • Edin Arnautović, BA
 • Nenad Antolović, MA
 • Ivana Edmonds, MA, MEd
 • Dario Zorić, MA

Svi predani radovi će proći kroz dvije recenzije.

Odabrani radovi će biti razmatrani za objavu u Zborniku radova PILC 2017 ili u časopisu Journal of Business Paradigms, ovisno o mišljenjima recenzenata.
Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski jezik.